A. Kalinauskas Spółka Komandytowa Biuro Rachunkowe

Pozycja w bazie nr: 198, przeglądano: 2185 razy.


Dodano: 2009-01-22

Region: mazowieckie

Branża: bankowość i finanse

A. Kalinauskas Spółka Komandytowa Biuro Rachunkowe

Biuro rachunkowe specjalizuję się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie księgowości, podatków oraz kadr i płac. Posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1998 roku .

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno spółki, fundacje, jak też małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Biuro rachunkowe podejmuje się na rzecz Klienta:
- świadczenia usług polegających na stałej, kompleksowej obsłudze księgowej Klienta jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i zobowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji dla potrzeb VAT, jak również dla podmiotów nie prowadzące działalności gospodarczej (np. fundacje)
- przejęcia na siebie wszelkich obowiązków nałożonych na pracodawcę w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia pracowników.Produkty i usługi:

Oferta standardowa usług finansowo-księgowych obejmuję:
- przygotowanie i aktualizacja zasad (polityki) rachunkowości
- prowadzenie ewidencji księgowej
- sporządzanie raportów na koniec każdego miesiąca i przekazywanie ich osobom wskazanym przez Klienta
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w terminie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa oraz uzgodnionym z Klientem
- sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT oraz deklaracje dotyczące innych podatków (np. PCC)
- informowanie Klienta o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, o ile mają one wpływ na wysokość zobowiązań publicznoprawnych Klienta
służenie bieżącym doradztwem w zakresie ewidencji księgowej

A. Kalinauskas Spółka Komandytowa na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa może podpisywać i składać w imieniu Klienta deklaracje podatkowe i deklaracje ZUS.

Oferta standardowa w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i administracji procesów kadrowych obejmuję:
- sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dla pracowników Klienta
- przygotowywanie list płac
- przygotowywanie przelewów bankowych
- informowanie Klienta o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, o ile mają one wpływ na wysokość zobowiązań publicznoprawnych Klienta
wystawianie i przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia pracowników Klienta.Słowa kluczowe:

biuro rachunkowe, księga handlowa, księga przychodów i rozchodów, obsługa kadrowa, obsługa ksiegowa, pit, sprawozdania, sprawozdania finansoweDane kontaktowe:

04-687 Warszawa
ul. Mrówcza 243 lok 129

tel.: (22) 812-92-22
e-mail: biurorachunkowe@kalinauskas.pl

Wyszukiwanie

>> najczęściej wyszukiwanie

Strona główna | Darmowe ogłoszenia | Ogłoszenia regionalne | Katalog stron | Baza firm | Kontakt

Copyright - 2008 internetowa baza firm e-promocja - Realizacja: smart-point.pl

Partner: Praca & Stellenangebote: Next-Jobs