Adwokat Grzegorz Sarzyński Kancelaria Adwokacka

Pozycja w bazie nr: 10781, przeglądano: 536 razy.


Dodano: 2015-09-03

Region: cały kraj

Branża: pozostałe branże

Adwokat Grzegorz Sarzyński Kancelaria Adwokacka

Zawód adwokata jest zwieńczeniem blisko 10 lat nauki oraz
pracy przy stosowaniu prawa. Jestem absolwentem Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, magistrem prawa oraz
magistrem politologii. Aplikację adwokacką odbywałem w
Lubelskiej Izbie Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w kancelariach
adwokackich w Lublinie i uczestnicząc w czynnościach
procesowych na salach sądowych, w prokuraturach, komisariatach
Policji oraz organach administracji publicznej na terenie
województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W pracy zawodowej najważniejsze znaczenie ma dla mnie:

profesjonalne działanie wg najlepszej woli i wiedzy, zgodnie z
należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością,
rzetelne informowanie Klientów o możliwościach osiągnięcia
celów postępowania oraz ryzyku prawnym,
przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
Prowadzę na facebooku profile prawnicze o charakterze
edukacyjnym:

fb.com/paragraf.lubelski
fb.com/paragraf.sandomierskiProdukty i usługi:

Oferuję pomoc prawną polegającą na:

reprezentacji przed organami wymiaru sprawiedliwości,
administracji rządowej i samorządowej - w całym postępowaniu,
reprezentacji w pojedynczych czynnościach postępowania, np.
oględziny, przesłuchanie,
sporządzaniu pism inicjujących postępowanie lub w toku
postępowania, środków odwoławczych (apelacje, zażalenia,
kasacje, zarzuty, skargi, odwołania, sprzeciwy, itp.),
sporządzaniu projektów umów,
udzielaniu porad prawnych,
stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
w następujących sprawach:

Prawo karne
przestępstwa (m.in. przeciwko: mieniu, życiu i zdrowiu,
rodzinie, czci i nietykalności cielesnej, wiarygodności
dokumentów; narkotykowe, skarbowe),
wykroczenia (m.in. przeciwko osobie, zdrowiu, mieniu,
interesom konsumentów; drogowe),
postępowanie wykonawcze (m.in. warunkowe przedterminowe
zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu
kary pozbawienia wolności, odbywanie kary w systemie dozoru
elektronicznego, zatarcie skazania, odroczenie i rozłożenie
grzywny na raty),
postępowanie w sprawach nieletnich, w tym udzielanie pomocy
prawnej w razie:
zatrzymania,
tymczasowego aresztowania,
przeszukania,
Prawo cywilne
o zapłatę (m.in. wezwania do zapłaty, pisma w postępowaniu
elektronicznym i zwykłym)
prawo rzeczowe (m.in. zasiedzenie, posiadanie, droga
konieczna, księgi wieczyste, uciążliwe oddziaływanie np.
hałas, zapach, spływ wody) ,
naprawienie szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
(m.in. wypadki komunikacyjne, naruszenie dóbr osobistych,
uszkodzenie ciała lub mienia),
spadki (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
postępowanie egzekucyjne (m.in. wszczęcie postępowania, skarga
na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne),
Prawo rodzinne, m.in.:
rozwód,
alimenty,
zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego,
władza rodzicielska,
kontakty z dzieckiem,
wydanie dziecka,
ustanowienie rodziny zastępczej,
Prawo pracy, m.in.:
uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
przywrócenie do pracy,
odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o
pracę,
zapłata za godziny nadliczbowe,
sprzeciw od kary porządkowej,
mobbing,
niezgłoszenie pracownika do ubezpieczenia,
Prawo medyczne, m.in.:
obrona w postępowaniu karnym w sprawie o błąd w sztuce
medycznej, przeprowadzenie zabiegu medycznego bez zgody
pacjenta, nieudzielenie pomocy,
reprezentacja w postępowaniu dyscyplinarnym,
dochodzenie odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w
wyniku błędu lekarskiego
dochodzenie odszkodowań przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych,
Prawo administracyjne z zakresu m.in.
rozgraniczenia nieruchomości,
ochrony środowiska, wycinki drzew,
stosunków wodnych,
właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Reprezentacja przed organami obejmuje terytorialnie przede
wszystkim województwa:

podkarpackie
świętokrzyskie
lubelskieSłowa kluczowe:

adwokat, alimenty, apelacje, bójka, kontakty, kradzież, nakaz zapłaty, nieletni, o zapłatę, obrona karna, obrońca, odpowiedź na pozew, pełnomocnik, pisma procesowe, pobicie, pomoc, prawo pracy, przestępstwa, radca prawny, roszczenie, rozwody, skuteczny, sprzeciw, władza rodzicielska, wypowiedzenie, zarzuty, zasiedzenie, zażalenieDane kontaktowe:

39-400 Tarnobrzeg
Sienkiewicza 55

tel.: 662742432
e-mail: adwokat.tarnobrzeg@gmail.com

url: www.adwokat-sarzynski.pl

Wyszukiwanie

>> najczęściej wyszukiwanie

Strona główna | Darmowe ogłoszenia | Ogłoszenia regionalne | Katalog stron | Baza firm | Kontakt

Copyright - 2008 internetowa baza firm e-promocja - Realizacja: smart-point.pl

Partner: Praca & Stellenangebote: Next-Jobs